Bảng thuật ngữ

Ứng dụng phi tập trung (DApps)

Moderate

Một loại ứng dụng chạy trên mạng phi tập trung, tránh lỗi tại một điểm duy nhất.

Ứng dụng phi tập trung (DApp) là gì?

DApp là bất kỳ ứng dụng máy tính nào có hoạt động được duy trì bởi một mạng lưới các node máy tính phân tán, trái ngược với một máy chủ duy nhất.

Khái niệm về một ứng dụng phi tập trung đã được kích hoạt bởi các nền tảng blockchain hỗ trợ các hợp đồng thông minh, nền tảng đầu tiên là Ethereum (ETH). Ngoài việc là một loại tiền điện tử thông thường, Ethereum còn hỗ trợ một thứ gọi là Máy ảo Ethereum (EVM), có thể được mô tả như một máy tính phân tán có trạng thái tại bất kỳ thời điểm nào được xác định hoàn hảo thông qua thuật toán đồng thuận.
EVM là Turing-complete, có nghĩa là nó có thể thực thi mọi hoạt động mà một máy tính thông thường có thể thực hiện được. Nó có ngôn ngữ lập trình riêng, Solidity, cho phép các nhà phát triển viết mã và chạy bất kỳ ứng dụng nào họ muốn trên EVM theo cách phi tập trung.
Do cách chúng được thực thi, DApp có thể cung cấp cùng chất lượng dịch vụ mà các ứng dụng thông thường có thể cung cấp, đồng thời tận hưởng đầy đủ lợi thế của tính phi tập trung, chẳng hạn như thời gian hoạt động gần như liên tục và khả năng chống lại kiểm duyệt và tham nhũng.
Có rất nhiều ví dụ về các DApp thành công với hàng triệu đô la vốn hóa thị trường và hàng trăm người dùng tích cực, chẳng hạn như nền tảng thị trường dự đoán Augur (REP), thị trường Golem (GNT) cho năng lượng máy tính nhàn rỗi và nền tảng quảng cáo kỹ thuật số dựa trên blockchain Basic Attention Token (BAT) (BAT).
Các ví dụ khác về nền tảng DApp phổ biến ngoài Ethereum bao gồm Neo (NEO) và NEM (XEM).

Related Articles