Bảng thuật ngữ

Trình khám phá khối

Easy

Một ứng dụng cho phép người dùng xem chi tiết về các khối trên một blockchain nhất định. Còn được gọi là trình duyệt blockchain.

Trình khám phá khối (Block Explorer) là gì?

Trình khám phá khối kết nối trực tiếp với một blockchain cụ thể, chẳng hạn như Bitcoin hoặc Ethereum. Chúng cho phép người dùng xem và truy vấn các khối riêng lẻ — cung cấp khả năng hiển thị cho bất kỳ ai trong số các giao dịch hoặc các hành động khác được thực hiện bởi những người nắm giữ các loại tiền điện tử riêng lẻ. Trình khám phá khối là một phần quan trọng trong sứ mệnh minh bạch và phi tập trung của tiền điện tử, và khả năng hiển thị phổ biến của tất cả dữ liệu giao dịch là một trong những điểm khác biệt chính giữa tiền điện tử và tiền tệ thông thường.

Có rất nhiều trình khám phá khối có sẵn trực tuyến, trong đó phổ biến nhất bao gồm Mempool, Bitaps, Blockstream, Multihash, Blockchain Info và Bitupper Explorer.

Hầu hết bao gồm thông tin giống hoặc tương tự trong nháy mắt, tập trung vào các khối cuối cùng đã được thêm vào blockchain và các khối sắp được thêm vào tiếp theo.

Trong mỗi khối, thông tin được cung cấp về chiều cao khối, tuổi của khối, phần thưởng khối, danh tính của người dùng hoặc nhóm người dùng đã khai thác khối, TX (hoặc danh sách giao dịch) hiển thị số lượng giao dịch trong khối và trạng thái giao dịch — tức là giao dịch đang chờ xử lý hay đã được xác nhận. Để khám phá các khối hoặc giao dịch cụ thể, người dùng trình khám phá khối phải nhập một truy vấn cụ thể. Thông thường nhất, đây sẽ là TXID hoặc hàm băm giao dịch — một chuỗi hex được sử dụng để xác định duy nhất một giao dịch cụ thể. Mặc dù có nhiều trình khám phá khối được cung cấp, nhưng tương đối ít trong số chúng hỗ trợ SegWit, bản nâng cấp lên blockchain Bitcoin được kích hoạt vào năm 2017. Các trình khám phá khối hỗ trợ SegWit bao gồm Bitaps, Apirone, Blockchair, Bitupper, Cryptoid Chainz và Poolin Explorer.