Bảng thuật ngữ

Bằng chứng cổ phần được ủy quyền (dPOS)

Moderate

Một giải pháp thay thế cho thuật toán đồng thuận Proof-of-Stake và Proof-of-Work.

Proof-of-Stake được ủy quyền (dPOS) là gì?

Các cơ chế Proof-of-Stake (PoS) đã được phát triển trong những năm gần đây để giải quyết các vấn đề và hạn chế đã nhận thấy liên quan đến Proof-of-Work (PoW) — đặc biệt là bản chất sử dụng nhiều tài nguyên của việc khai thác tiền điện tử trên quy mô lớn.
Trong cơ chế PoS, không có hoạt động khai thác nào cả. Thay vào đó, việc xác thực các khối mới trên blockchain diễn ra dựa trên số lượng coin được đặt cược. Người dùng khóa một số lượng coin nhất định dưới dạng cổ phần — và tại những thời điểm nhất định, người dùng có cổ phần được chỉ định ngẫu nhiên quyền xác thực cho khối mới tiếp theo.
Số coin mà người dùng đặt cược càng lớn thì cơ hội họ nhận được quyền xác thực trong mỗi vòng càng cao. Ngoài việc giảm chi phí tính toán khi chạy blockchain, các hệ thống PoS khiến cuộc tấn công bất chính trở nên khó khăn hơn nhiều vì nó yêu cầu kẻ tấn công phải có ít nhất 51% tổng số tiền trên chuỗi.

Trong hệ thống Bằng chứng cổ phần được ủy quyền (DPoS), người tham gia vẫn đặt cọc coin. Tuy nhiên, thay vì tự chịu trách nhiệm xác thực, các bên liên quan thuê ngoài công việc đó cho một đại biểu — các nhóm sau đó chịu trách nhiệm đạt được sự đồng thuận giữa họ.

Các đại biểu DPoS được bầu dựa trên danh tiếng và độ tin cậy được nhận thức của họ, và lý thuyết của những người ủng hộ DPoS là hệ thống khuyến khích hành vi tốt giữa các đại biểu vì cộng đồng có quyền bỏ phiếu loại họ và thay thế họ bất kỳ lúc nào.

Các blockchain DPoS thường nhanh hơn các blockchain chạy trên hệ thống PoW và PoS, với tốc độ giao dịch trên giây cao hơn. Tuy nhiên, DPoS đang ở giai đoạn sơ khai và thường không được coi là đủ an toàn để trở thành nền tảng của các blockchain giao dịch tiền.

Related Articles

Easy
How-to Guides
Bài viết hướng dẫn toàn diện dành cho người mới bắt đầu: Làm thế nào để có thu nhập thụ động từ v...
CoinMarketCap Academy sẽ giải thích tất cả những gì bạn cần biết về việc tạo thu nhập thụ động bằng cách đặt cọc (stake) tiền điện tử.
Bởi Ivan Cryptoslav
1 year ago
8m"
Moderate
Tech Deep Dives
Hướng dẫn đặt cọc tiền điện tử 2021
Đã đến năm 2021, và đã đến lúc đặt cọc — vậy chính xác thì đặt cọc là gì và bạn có thể đặt cọc vào thị trường tiền điện tử bằng cách nào?
Bởi Werner Vermaak
2 years ago
16m"
Moderate
Tech Deep Dives
Bài viết chuyên sâu về Cardano [Mới nhất]
Cardano là một trong mười loại tiền điện tử hàng đầu trên CoinMarketCap — thỏa thuận đằng sau loại tiền điện tử được đánh giá ngang hàng này là gì?
Bởi Werner Vermaak
2 years ago
18m"
Moderate
Tech Deep Dives
Binance Smart Chain là gì?
Binance Smart Chain là một nền tảng mới nhằm mục đích giảm chi phí giao dịch và cung cấp không gian để tạo các ứng dụng phi tập trung và các sản phẩm DeFi — nó hoạt động như thế nào?
Bởi Werner Vermaak
2 years ago
6m"
Moderate
Tech Deep Dives
Hướng dẫn đặt cọc tiền điện tử 2021
Đã đến năm 2021, và đã đến lúc đặt cọc — vậy chính xác thì đặt cọc là gì và bạn có thể đặt cọc vào thị trường tiền điện tử bằng cách nào?
Bởi Werner Vermaak
2 years ago
16m"